Kop-staart botsing gehad? Stel de wederpartij aansprakelijk!

14981952 - road sign and accident collision

Bij een aanrijding is vaak de eerste en meest belangrijke vraag: wie is schuldig? Immers, degene die schuld heeft aan een aanrijding zal de schade van de andere partij moeten vergoeden. Deze schade kan bestaan uit schade aan de auto maar eveneens kan sprake zijn van letselschade. - Lees meer -

Nieuw wetsvoorstel: werkgever wordt gecompenseerd!

59199035_s

Heeft u na 1 juli 2015 de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer beëindigd en aan deze werknemer een transitievergoeding betaald? Bewaar uw administratie dan goed. Werkgevers worden namelijk gecompenseerd voor de transitievergoeding door het UWV. In 2017 komt het kabinet met een wetsvoorstel om dit te regelen. Nieuw wetsvoorstel: werkgever wordt gecompenseerd bij ontslag langdurige ziekte werknemer. - Lees meer -

Smile!

23706948 - classmates - circa 1950

Als je iets ongevraagd toegestuurd krijgt, behoef je daar niet voor te betalen. Dat klinkt logisch en dat is het ook. Eigenlijk is dat gewoon een uitwerking van “vraag en aanbod”. Je kunt wel iets aanbieden, maar als daar niet om gevraagd is, komt er geen overeenkomst tot stand. - Lees meer -

Wel of niet overgecrediteerd? deel II, “Het postorderkrediet”

35844132_s

Een postorderkrediet (vorm goederenkrediet), ook wel verzendhuiskrediet genoemd, wordt aangeboden door bedrijven, waarbij het mogelijk is voor een consument om goederen te kopen op afstand, die vervolgens per post of pakketdienst worden afgeleverd. Nadat de goederen zijn gekocht, kan de consument het verschuldigde bedrag alsdan gespreid terugbetalen. - Lees meer -

Huurcontract: welk model kiest u als ondernemer?

46168144_s

Op internet kunt u vele modellen voor huurcontracten vinden. Veel van die modellen zijn goed te gebruiken, maar er zijn ook modellen die u weinig goeds brengen. De modellen van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) worden in de praktijk bijvoorbeeld veel gebruikt voor huurovereenkomsten bedrijfsruimte. Maar ook indien u een behoorlijk model zoals het ROZ-model gebruikt: wees altijd alert om het model op uw situatie aan te passen! - Lees meer -

Oudere berichten