Wijziging Arbowet per juli 2017: wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Arbowet?

8782897 - doctor talking to patient in office, taking notes, smiling.

De Eerste Kamer heeft op 24 januari 2017 ingestemd met het wetsvoorstel van de gewijzigde Arbowet. De nieuwe Arbowet zal vanaf 1 juli 2017 in werking treden. Met de wijziging van de Arbowet wil het kabinet het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren. Het is verstandig om je goed voor te bereiden op de veranderingen. De wijzigingen in de nieuwe Arbowet zijn vooral gericht op de rol en taken van de bedrijfsarts en de positie van de preventiemedewerker. De werkgevers krijgen meer verplichtingen en de werknemers meer rechten. - Lees meer -

Geen ontruiming huurwoning schending convenant

38787139 - bankruptcy

In vele gemeenten hebben verhuurders convenanten gesloten met als doel ontruiming te voorkomen. De convenanten variëren van het aanmelden bij een beginnende huurachterstand tot het aanmelden wanneer een vonnis tot ontruiming is verkregen. Deze convenanten zijn niet vrijblijvend. Avinci Advocaten deelt een opvallende rechtzaak die zich voor deed bij Rechtbank Rotterdam. - Lees meer -

Rechters positief kritisch over optreden agenten

13673792_ml

Het toepassen van geweld bij aanhouding van verdachten door agenten ligt tegenwoordig onder een vergrootglas. Als dieptepunt in dat verband geldt de uitspraak van de Rechtbank Limburg van 17 juli 2015, in welke zaak een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van maar liefst twee jaar is opgelegd. Inmiddels heeft het Hof Den Bosch de zaak diametraal anders beoordeeld en het beroep op noodweer gehonoreerd. Een ontslag van alle rechtsvervolging is daarvan het (terechte) resultaat. In deze lijn zijn meerdere uitspraken gedaan, die voor de betreffende politieagenten gunstig zijn uitgevallen. - Lees meer -

Oudere berichten