Het coöptatierecht: wie kiest de nieuwe huurder?

33043489_s

Nu het nieuwe studiejaar begint, worden er weer volop ‘hospiteeravonden’ georganiseerd om de leukste student te kiezen voor een vrijgekomen kamer. Doordat de keuken, badkamer en toilet in de meeste studentenhuizen gedeeld worden, heb je veel met je huisgenoten te maken. Daarom is het voor studenten van groot belang om zelf je huisgenoten te kunnen kiezen. Veel studentenhuizen maken daarom gebruik van het coöptatierecht. Het coöptatierecht is het recht dat de achterblijvende huurders een nieuwe huurder kiezen als er een kamer vrij komt. De verhuurder laat dit proces dan aan de huurders over. - Lees meer -

Letselschade: welke schade komt er voor vergoeding in aanmerking?

43489125 - stress and disabled patient with car accident concept

Wanneer u een ongeval is overkomen waarvoor een ander aansprakelijk is, dan heeft u recht op vergoeding van uw (letsel)schade. Dat klinkt logisch, maar het is niet altijd even makkelijk te verwezenlijken. Beoordeeld dient te worden welke schade is veroorzaakt door het ongeval. Bovendien moet worden bekeken wat de financiële waarde van deze schadeposten is. Hierover kan soms veel discussie bestaan. In deze blog ga ik in op de manier waarop schade in beginsel wordt begroot. - Lees meer -

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor de Klokkenluiders van kracht geworden.

61870397_s

Voor werkgevers bij wie tenminste 50 personen werknemers werkzaam zijn geldt dat zij een procedure dienen vast te stellen voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand binnen zijn organisatie. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht m.b.t. het vaststellen van die procedure. - Lees meer -

Oplegging sanctie CAO leidt tot afwijzing ontbinding arbeidsovereenkomst

48207458 - judge.

Als werkgever kun je je werknemers sancties opleggen. Een bevoegdheid daartoe kan zijn grondslag vinden in de toepasselijke CAO. In een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam d.d. 8 augustus 2016 betekende het feit dat de werkgever zijn werknemer al op basis van de CAO voor verwijtbaar handelen had gesanctioneerd de redding voor de werknemer omdat daarom het ontbindingsverzoek van de werkgever werd afgewezen! - Lees meer -

Oudere berichten